Amigos zou niet zo goed hebben kunnen functioneren zonder de hulp van vrijwilligers. In Nederland kunnen wij rekenen op de steun van mensen die ons bijstaan bij fondsenwerving en communicatie. In San Juan helpen oud-bursalen bij het verrichten van betalingen en de communicatie. Daarnaast zijn wij de vrijwilligers die zich in het verleden hebben aangeboden om ons te helpen met het realiseren van projecten in San Juan en omgeving zeer erkentelijk. Zonder hun inzet en toewijding zouden een aantal mooie projecten niet zijn gerealiseerd!

Door de ontwikkelingen op het gebied van internet en e-mail kan de communicatie tussen het bestuur in Nederland en de dorpsbewoners in San Juan inmiddels grotendeels zonder tussenkomst van een vrijwilliger plaatsvinden. Voor de betalingen ten behoeve van lopende en nieuwe projecten kunnen we een beroep doen op mensen uit San Juan en omgeving.

Onze Nederlandse vrijwilligers die in San Juan zijn geweest, hebben een indrukwekkende hoeveelheid projecten opgezet en uitgevoerd (zie ook Wat Amigos de San Juan doet en nieuws). Een overzicht van de activiteiten van onze vrijwilligers sinds de oprichting in 2000:

Naam Periode Bezigheden
Anna Weijdeveld okt 2010 – feb 2011 Controle voortgang lopende projecten, verstrekking microkredieten, selectie bursalen 2011, organisatie Lustrumfeest in San Juan.
Anita Oliemans aug 2009 – jan 2010 Controle voortgang lopende projecten, inventarisatie nieuwe projecten, verstrekking microkredieten, selectie bursalen 2010, start naaiprojecten Santa Lucia de los Ocotes en Monte Grande.
Petra Maas nov – dec 2008 Selectie bursalen 2009, controle voortgang lopende projecten, inventarisatie nieuwe projecten.
Tamara Molnár feb – apr 2008 Controle voortgang lopende projecten.
Simone Zweers begin maart 2007 – eind november 2007 Geven van Engelse lessen op plaatselijke middelbare school, afronding en officiële openingsfestiviteit sportveld en waarborgen gebruik en beheer via het sportveldcomité, aanleg speeltuin, inventarisatie nieuwe projecten, voortgang naaiproject en studiebeurzen.
Barbara Nijhuis februari 2006-januari 2007 Lesgeven op het Colegio, opzetten, uitvoeren en controleren projecten, belangrijkste projecten: sportveld en haalbaarheidsonderzoek waterproject.
Tamara Molnár augustus 2005-december 2005 Lesgeven op het Colegio, opzetten, uitvoeren en controleren projecten, belangrijkste project: sportveld.
Anita Lureman en Jelger Moggree september 2005-oktober 2005 Vooronderzoek in verband met mogelijk waterproject.
Arjan Bannink oktober 2004-augustus 2005 Lesgeven op het Colegio, opzetten, uitvoeren en controleren projecten, belangrijkste project: sportveld.
José de Kuiper november 2004-maart 2005 Opzetten, uitvoeren en controleren projecten, belangrijkste project: naaiproject.
Sanne Bogers juli en augustus 2004 Controle voortgang diverse projecten, betalingen inzake diverse projecten.
Reïta Hardin juni 2004 Controle voortgang diverse projecten, betalingen inzake diverse projecten.
Teresa de Jong en Tjeerd Haima van der Wal april-juni 2003 Controle voortgang diverse projecten, controle Colegio, betalingen inzake diverse projecten.