… het studiebeurzenprogramma (2002-heden)
Toen we in 2002 de eerste beurzen verstrekten aan een aantal jongeren om aan de middelbare school in San Juan verder te kunnen leren, hadden we niet durven dromen dat we nog geen tien jaar later een volledig beurzenprogramma zouden hebben van middelbare school tot universiteit. Zes jaar later was dit echter een feit en in 2008 is een meisje uit San Juan als eerste aan een studie aan de universiteit begonnen. Sinds 2002 heeft Amigos meer dan 100 jongeren met een beurs kunnen helpen verder te leren en we zijn er dan ook heel trots op dat velen na hun afstuderen (beter) werk hebben kunnen vinden dankzij een hogere opleiding.

… het naaiproject (2005-2012)
Na de zeer succesvolle start van het naaiproject in San Juan waar drie jaar lang wekelijks drie groepen dames les kregen in de fijne kneepjes van het vak van naaister, kreeg Amigos al spoedig verzoeken uit een ander dorp om ook daar het naaiproject op te zetten. Agua Salóbrega was het tweede dorp waar drie groepen dames aan de drie jaar durende cursus mochten beginnen. Vijf jaar later zijn ook Santa Lucia en Monte Grande aan het rijtje toegevoegd.

… uitbreiding van onze activiteiten naar andere dorpen in de omgeving van San Juan (2007)
Met de uitbreiding van het naaiproject naar Agua Salóbrega heeft Amigos de sprong gewaagd naar andere dorpen in de omgeving van San Juan. Na in Agua Salóbrega is in nog twee dorpen gestart met een naaiproject en inmiddels wordt ook een enkele jongere uit een andere plaats gesteund met een beurs. De grootste wens is nu om ook het beurzenprogramma verder uit te rollen naar andere dorpen en zo meer jongeren in staat te stellen verder te leren en zo hun kansen op (beter) werk te vergroten.

… de Estudiantes Estrellas (2007)
Een aantal bursalen heeft in 2007 het initiatief genomen om geld in te gaan zamelen door bijvoorbeeld het organiseren van sporttoernooien en loterijen om zelf, als groep bursalen van Amigos onder de naam Estudiantes Estrellas, beurzen te gaan verstrekken aan kansarme jongeren uit hun eigen dorp voor een opleiding aan de middelbare school. Wat is er mooier dan dat mensen zich realiseren dat, als ze kansen creëren voor zichzelf en voor anderen, ze hun levensomstandigheden verder kunnen verbeteren en een betere toekomst mogelijk maken! Dit is waar we het voor doen: de mensen in San Juan de middelen geven om zelf verder aan hun toekomst te bouwen zonder daarbij afhankelijk te worden van de hulpverlener. We hopen van harte dat meer van dit soort mooie initiatieven zullen opbloeien, nu het zelfvertrouwen onder jongeren groeit door het vertrouwen dat ze krijgen om met een beurs verder te mogen leren.

… de opening van het sportveld in San Juan (2007)
Op 13 mei 2007 is het sportveld feestelijk geopend in aanwezigheid van bijna alle dorpsbewoners, speciale genodigden alsook een vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade, de heer Iedema.
Onze vrijwilligster ter plekke, Simone Zweers, had samen met de leden van het comité een tot in de puntjes verzorgd feest gemaakt van de opening, inclusief knallend vuurwerk en een plaatselijke rockband!
De dames van het naaiproject liepen rond in oranje t-shirts, zelfgemaakte witte sportbroeken en dankzij een paar (door henzelf aangevraagde) trainingssessies stonden zij hun mannetje op het veld.
De meisjes van de lagere school betraden het veld als cheerleaders in een rood-wittenue met wuivende pompoenen. En jongens van de middelbare school ontvingen een daverend applaus voor hun spetterend optreden als hiphoppers.
Vanzelfsprekend was er ruim aandacht voor het gebruikelijk protocol; er werd een lint doorgeknipt, de Guatemalteekse en Nederlandse vlaggen werden gehesen, beide volksliederen werden gespeeld en vele diploma’s werden uitgereikt aan diegenen die een steentje hadden bijgedragen. ‘s Middags werd er fanatiek gespeeld in een speciaal georganiseerd voetbaltoernooi.