In Nederland komt het bestuur van Amigos regelmatig bijeen om te overleggen over de voortgang van projecten, fondsenwerving en financiën. Daarnaast kunnen we dankzij internet veel zaken per e-mail afhandelen.

De belangrijkste focus van onze werkzaamheden in Nederland zijn het bewaken van de voortgang van de verschillende projecten en het uitoefenen van controle op een effectieve en efficiënte besteding van de beschikbaar gestelde gelden, het werven van nieuwe fondsen en het informeren van onze amigos over de bestemming van hun donaties. De geboekte resultaten en verhalen van onze vrijwilligers ter plekke verschijnen in onze nieuwsbrief. Hiermee kan men als het ware over de schouder van bestuur en, indien aanwezig, vrijwilliger meekijken bij het verbeteren van de levensomstandigheden in San Juan.

Ook in onze jaarlijkse verslaglegging proberen wij zo open en concreet mogelijk te zijn.