Onze activiteiten in Guatemala kunnen worden onderverdeeld in doorlopende projecten, zoals de studiebeurzen, en eenmalige projecten. De meeste projecten zijn kleinschalig, met uitzondering van de aanleg van het speelveld dat in mei 2007 in gebruik is genomen.

Studiebeurzen
Ons meest succesvolle project is het studiebeurzenprogramma. Kansarme leerlingen ontvangen een volledige of halve beurs en worden hiermee in staat gesteld door te leren. De leerlingen worden geselecteerd volgens zo objectief mogelijke criteria. Allereerst moeten hun cijfers en voorgaande prestaties voldoende zijn. Daarnaast wordt ook van de ouders verwacht dat zij hun kind steunen door het naar school te laten gaan en in de gelegenheid stellen om huiswerk te maken. Veel kinderen helpen namelijk mee op het land of in het huishouden of doen werk waar ze een beetje voor betaald krijgen om zo een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

Sinds 2005 verlenen we beurzen voor beroepsopleidingen. Talentvolle (maar financieel kansarme) leerlingen krijgen hiermee de mogelijkheid om na de middelbare school (die drie jaar duurt in Guatemala) verder te leren, bijvoorbeeld als secretaresse of automonteur. Sinds in 2006 de eerste bursalen, Juana Maria en Mariela, met vlag en wimpel zijn afgestudeerd als lerares voor de lagere school, hebben vele bursalen dit goede voorbeeld gevolgd.

In 2008 is de eerste beurs verstrekt aan een jongere om een studie aan de universiteit te kunnen volgen. De afgelopen jaren studeerden er vier tot acht jongeren uit San Juan en omgeving aan de universiteit met hulp uit Nederland.

Sinds 2010 heeft Amigos het studiebeurzenprogramma ook uitgebreid naar andere dorpen in de omgeving, zoals Santa Lucia. Omdat deze dorpen vrij afgelegen liggen en de infrastructuur slecht is, blijft het lastig om de mensen daar te bereiken en een goede selectie uit te voeren.

Waterreservoir
In 2014 heeft Amigos een substantiële financiële bijdrage geleverd aan het verbeteren van de watervoorziening in San Juan. De watervoorziening in San Juan liet al jaren zwaar te wensen over. Van de drie pompen die er waren deed geen enkele het meer (goed). Aan het begin van het dorp, waar een ondergrondse stroom boven de grond komt, is daarom in nog geen drie maanden tijd een bassin aangelegd om het water in op te vangen. Daarvandaan wordt het water verder door de leidingen San Juan ingepompt. Het werk is door de dorpsbewoners zelf verricht.

Herstel muur lagere school
De muur bij de basisschool, die moet voorkomen dat de grond waar de school op staat, gaat verschuiven, dreigde het te begeven. Dit leverde potentieel een gevaar op voor zowel de leerlingen die zich op het terrein van de basisschool bevinden als de gebruikers van de lager gelegen weg die langs de school verder het dorp in loopt.
Normaal gesproken zou de overheid de reparatie van de muur moeten bekostigen, maar de gemeente had de school laten weten dat er niet alleen in 2014, maar ook in 2015 geen geld voor zou zijn. De school heeft daarom zelf de reparatie van de muur ter hand genomen. Zij hebben geregeld dat zij het cement gedoneerd hebben gekregen van de plaatselijke cementfabriek. Het grootste deel van het werk is verricht door de dorpsbewoners zelf. Alleen voor het metselwerk zijn ervaren bouwvakkers ingehuurd.
Amigos heeft een aanzienlijk deel van de kosten voor de overige materialen en het arbeidsloon voor de ervaren bouwvakkers voor haar rekening genomen.

Naaiproject
In 2005 is door vrijwilliger José de Kuiper in San Juan een naaiproject opgezet. Een lerares uit Sanarate heeft drie jaar lang wekelijks naailes gegeven aan dames uit het dorp. Zij hebben geleerd om kledingstukken, variërend van relatief simpele tot complexere ontwerpen, te naaien voor zichzelf of hun gezin of om deze te kunnen verkopen.
Omdat het naaiproject met veel enthousiasme is ontvangen, hebben we het in januari 2007 uitgebreid naar een van de naburige dorpen, Agua Salóbrega. Daar hebben zo’n 25 dames drie jaar lang gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een vak te leren.
Van januari 2010 tot december 2012 is het naaiproject vervolgens uitgevoerd in de naburige dorpen, Santa Lucia en Monte Grande.
In het bijzijn van de vrijwilligers en soms een van de bestuursleden is ieder jaar afgesloten met een wervelende modeshow door de dames zelf, waarin zij lieten zien wat zij het afgelopen jaar hadden leren maken aan kleding.
Omdat het zonder vrijwilliger ter plaatse moeilijk is om kansarme vrouwen te selecteren die een steuntje in de rug om zelf voor een inkomen te zorgen goed kunnen gebruiken, is in 2012 besloten om het naaiproject voorlopig stil te leggen.

Microkredieten
Onlosmakelijk verbonden met het naaiproject, is de mogelijkheid die Amigos de deelneemsters aan het naaiproject biedt om een naaimachine tegen gunstige voorwaarden te kopen: de helft van de aanschafprijs met een maximum van 500 Quetzales is een donatie en voor het resterende bedrag kunnen ze gebruik maken van een microkrediet dat ze in tien maandelijkse termijnen moeten afbetalen. In San Juan, Agua Salóbrega, Santa Lucia en Monte Grande hebben veel dames deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen en een naaimachine thuis staan.

Sportveld
Een uitzonderlijk groot project voor Amigos was de aanleg van het sportveld in San Juan. Opeenvolgende vrijwilligers van Arjan Bannink tot en met Simone Zweers hebben zich hier hard voor ingezet. Op het terrein van de kleuterschool is een sportveld aangelegd waar de jeugd van San Juan kan voetballen en basketballen en dat gebruikt kan worden voor de sportlessen van de plaatselijke scholen. Er is een tribune gebouwd en het sportveld kan daardoor ook voor sportevenementen gebruikt worden, bijvoorbeeld voetbalwedstrijden van het Colegio tegen scholen uit andere dorpen.

Na de opening in mei 2007 is een heel professionele voetbalcompetitie opgezet voor maar liefst 24 zondagen. Het lokale sportveldcomité houdt toezicht op de gang van zaken op het sportveld, zodat alles goed verloopt en er geen vernielingen worden aangericht.

In 2009 is er boven de tribune een dak geplaatst, zodat de toeschouwers van sportevenementen niet langer in de brandende zon hoeven te zitten, maar vanuit de schaduw de sportieve prestaties van hun dorpsgenoten kunnen aanschouwen.

In 2014 is op kosten van de gemeente Sanarate verlichting aangelegd op het sportveld, zodat er nu ook ’s avonds enthousiast kan worden gesport.

Speeltuin
Na de aanleg van het sportveld op het terrein van de kleuterschool is op het kleine deel dat er voor de kleuterschool overbleef in overleg met de kleuterschool en de ouders een speeltuin gemaakt. De materialen hiervoor zijn door Amigos betaald, maar de aanleg is onder het toeziend oog van vrijwilligster Simone Zweers helemaal door ouders van de kleuters verzorgd en begin 2008 kon de speeltuin feestelijk worden geopend.

Overige projecten
Hier nog wat voorbeelden van de overige projecten die Amigos uitvoert of heeft uitgevoerd:

  • lesmaterialen voor de lagere school;

  • stoelen voor de socios (groep dorpsbewoners die in actie komt als er iemand overleden is);

  • bibliotheek, lesboeken en ict-voorzieningen voor de middelbare school in San Juan.

In de jaarverslagen wordt verslag gedaan van alle projecten, groot en klein, die Amigos in San Juan en omgeving heeft gerealiseerd.