De doelstelling van Stichting Amigos de San Juan de Flores luidt als volgt:

“Het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp San Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners en van andere dorpen en hun dorpsbewoners in de omgeving.”

Amigos tracht dit onder meer te verwezenlijken door:

  • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van getalenteerde maar (financieel) kansarme mensen in de dorpen onder andere door het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde scholieren;

  • het financieren van kleinschalige projecten op het gebied van leefomstandigheden, onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en milieu;

  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Amigos ondersteunt daarnaast ook initiatieven die door de bewoners zelf zijn opgezet en helpt waar nodig met nieuwe projecten. We proberen in ieder geval om onze relatief beperkte middelen zo efficiƫnt mogelijk in te zetten voor de mensen die onze hulp het hardste nodig hebben.