Wij zetten kleinschalige projecten op in San Juan die relatief eenvoudig en met weinig middelen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat we geloven dat we hiermee de bewoners in staat stellen om zelf hun leefsituatie te verbeteren.

Concreet houdt dit in dat we studiebeurzen verstrekken aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen doen. Sinds 2008 hebben we ook bursalen op de universiteit! Daarnaast hebben we in het verleden een naaicursus voor vrouwen georganiseerd en microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Op dit moment verlenen we vooral financiƫle steun aan projecten die door het dorp zelf worden opgezet en uitgevoerd, zoals het verbeterenvan de watervoorziening of herstelwerkzaamheden ten behoeve van scholen.

Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat we snel resultaat kunnen boeken en dat onze Amigos direct kunnen zien waar hun donatie naartoe gaat. Bovendien zien ook de dorpsbewoners in San Juan dat er vooruitgang wordt geboekt en dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Wij zien dat onze aanpak vruchten afwerpt. Lees meer over onze projecten in Guatemala.